Kế hoạch Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập cuối khóa học kỳ cuối 2021  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp học kỳ cuối 2021  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp đợt 1 năm 2021  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 2 học kỳ cuối 2019  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp 1, đầu 2019, chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh Bất động sản  
Thông báo kế hoạch thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1- 2019  
Tavireal tuyển cộng tác viên kinh doanh bất động sản  
Thư tiếp nhận nhân sự của công ty Savista  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp học kỳ cuối 2018