UFM ký hợp tác với Star Beach  
Hội thảo “Chủ trương, chính sách phát triển thị trường nhà ở giá rẻ tại TP.HCM”  
Giảng viên khoa Thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản tham dự hội nghị do Hiệp hội các nhà thẩm định giá các nước Asean (AVA) lần thứ 18 tổ chức tại Khánh Hòa – Việt Nam