Giảng viên khoa Thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản tham dự “Toạ đàm về việc góp ý, sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và gặp mặt giao lưu với các hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam” tại Phan Thiết, Bình Thuận  
Sinh viên ngành Bất động sản tham quan công ty TNHH BĐS Smartland  
Lễ đón nhận Giấy công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo bất động sản và thẩm định giá  
Đại Hội Đại Biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Thẩm Định Giá - Kinh Doanh Bất Động Sản Lần Thứ Vii, Nhiệm Kỳ 2022 - 2024  
Hội thảo góp ý khung năng lực nghề nghiệp chuyên ngành kinh doanh bất động sản  
Tọa đàm  
Báo cáo chuyên đề  
Lễ đón tân sinh viên 2021  
Hội thảo Phát triển thị trường bất động sản trong bối cảnh hậu Covid-19  
Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực bất động sản và thẩm định giá theo định hướng ứng dụng”