Lễ đón tân sinh viên 2021  
Hội thảo Phát triển thị trường bất động sản trong bối cảnh hậu Covid-19  
Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực bất động sản và thẩm định giá theo định hướng ứng dụng”  
UFM ký hợp tác với Star Beach  
Thông báo Tập huấn đăng ký nghiên cứu khoa học Lần 1  
Báo cáo chuyên đề “Giải pháp Marketing cho bất động sản”  
Hội thảo “Chủ trương, chính sách phát triển thị trường nhà ở giá rẻ tại TP.HCM”  
Hội thảo “Thẩm định giá tài sản – góc nhìn và cách tiếp cận thực tế”  
Giảng viên khoa Thẩm định giá – Kinh doanh bất động sản tham dự hội nghị do Hiệp hội các nhà thẩm định giá các nước Asean (AVA) lần thứ 18 tổ chức tại Khánh Hòa – Việt Nam