Hội thảo “Chủ trương, chính sách phát triển thị trường nhà ở giá rẻ tại TP.HCM”  
Hội thảo Thành tựu đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành thẩm định giá và kinh doanh bất động sản sau 10 năm đào tạo đại học  
Hội thảo Nghề nghiệp Thẩm định giá và kinh doanh Bất động sản trong nền kinh tế hội nhập  
Hội thảo “Thẩm định giá tài sản – góc nhìn và cách tiếp cận thực tế”  
Hội thảo “Chủ trương, chính sách phát triển thị trường nhà ở giá rẻ tại TP.HCM”  
Báo cáo chuyên đề “Giải pháp Marketing cho bất động sản”