Hội thảo Phát triển thị trường bất động sản trong bối cảnh hậu Covid-19  
Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực bất động sản và thẩm định giá theo định hướng ứng dụng”  
Báo cáo chuyên đề “Giải pháp Marketing cho bất động sản”  
Hội thảo “Chủ trương, chính sách phát triển thị trường nhà ở giá rẻ tại TP.HCM”  
Hội thảo “Thẩm định giá tài sản – góc nhìn và cách tiếp cận thực tế”