Trong suốt quá trình hoạt động, khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản nhận được rất nhiều sự quan tâm, tài trợ học bổng của các doanh nghiệp hợp tác, thầy/cô là lãnh đạo Nhà trường, thầy/cô nguyên là lãnh đạo, giảng viên của Khoa và các anh chị cựu sinh viên của Khoa. Đây là những món quà to lớn nhằm động viên, khuyến khích cũng như giúp đỡ các em sinh viên nỗ lực học tập, vượt qua khó khăn để đạt thành tích tốt trong học tập.

  • Năm 2010: Khoa TĐG-KDBĐS nhận được tài trợ 35 suất học bổng (tương ứng 35 triệu đồng), đến từ CTCP Thông tin Tư vấn TDG Tây Nam Bộ, CTCP BĐS Điện lực Sài Gòn Vina, CTCP Giám định-Thẩm định giá Việt Nam (Vivaco).
  • Năm 2011: Khoa TĐG-KDBĐS nhận được tài trợ 41 suất học bổng (tương ứng 41 triệu đồng), đến từ PDG Bình Hòa, CTCP BĐS Điện lực Sài Gòn Vina, CTCP BĐS Danh Khôi và thầy Nguyễn Thế Phượng – nguyên trưởng Khoa.
  • Năm 2012: Khoa TĐG-KDBĐS nhận được tài trợ 37,5 suất học bổng (tương ứng 37,5 triệu đồng), đến từ công ty TNHH MTV TĐG Exima, CTCP BĐS Điện lực Sài Gòn Vina, CTCP TĐG Hoàng Gia, CTCP TĐG & DV Tài chính Sài gòn, thầy Nguyễn Thế Phượng – Nguyên trưởng Khoa và các anh chị cựu sinh viên đang công tác tại Sở Tài chính TP.HCM.
  • Năm 2013: Khoa TĐG-KDBĐS nhận được tài trợ 20 suất học bổng (tương ứng 20 triệu đồng), đến từ công ty TNHH XDTM Phước Lộc, CTCP BĐS Điện lực Sài Gòn Vina, công ty TNHH Tư vấn thiết kế & Xây dựng Không Gian Xanh.
  • Năm 2015: Khoa TĐG-KDBĐS nhận được tài trợ 53 suất học bổng (tương ứng 53 triệu đồng), đến từ công ty Savista, công ty Hoàng Anh Sài Gòn, công ty Gia Hòa, tập đoàn CT Group, thầy Hứa Minh Tuấn – phó Hiệu trưởng Nhà trường, thầy Nguyễn Thế Phượng – nguyên trưởng Khoa.
  • Năm 2017: Khoa TĐG-KDBĐS nhận được tài trợ 51,2 suất học bổng (tương ứng 51,2 triệu đồng) đến từ công ty Savista, Công ty Sagonap, Công ty Exima, CLB Bất động sản, thầy Nguyễn Thế Phượng – nguyên trưởng Khoa và các anh chị cựu sinh viên đang công tác tại trường Đại học Tài chính – Marketing.

Những suất học bổng này đã và đang được Khoa xét và phát cho các sinh viên 2 lần/năm dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên đạt được trong từng học kỳ.

Khoa TĐG-KDBĐS xin trân trọng cảm ơn những hỗ trợ quý giá của các doanh nghiệp hợp tác, thầy/cô là lãnh đạo Nhà trường, thầy/cô nguyên là lãnh đạo, giảng viên của Khoa và các anh chị cựu sinh viên của Khoa.