Thông báo Tập huấn đăng ký nghiên cứu khoa học Lần 1

Thời gian: 16h30 ngày 13/9/2017 (thứ 4).
Địa điểm: CS2, 2C Phổ Quang, Q.Tân Bình.
? Link đăng kí: https://goo.gl/G1x4fE