Trường Đại học Tài chính – Marketing

Khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản

Địa chỉ: P.208, 2C Phổ Quang, P.2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Tel: 028.3997.6409

Email: khoatdg@ufm.edu.vn