Giới thiệu về khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản

Clip giới thiệu về khoa Thẩm định giá – Kinh doanh Bất động sản trường Đại học Tài chính – Marketing

  • Khoa được thành lập năm 1999
  • Đào tạo 2 chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh Bất động sản
  • Với đội ngũ Giảng viên dồi dào kinh nghiệm
  • Liên kết, hợp tác với các Doanh nghiệp và hợp tác Quốc tế
  • Tổ chức nhiều hoạt động, phong trào bổ ích cho sinh viên

         Tập thể GV khoa TĐG – KDBĐS (2016)

Clip giới thiệu:

https://www.youtube.com/watch?v=cp6C_ArF5Xw