STTHọ và tênHọc vịChức vụ
1Phạm Duy LinhTiến sĩTrưởng Khoa
Bộ môn Thẩm định giá
2Trần Thị MườiThạc sĩPhó trưởng Khoa
3Nguyễn Thanh NhãThạc sĩPhó trưởng Khoa
4Lê Minh Phương MaiThạc sĩPhó trưởng Bộ môn
5Mai Thị Thanh TràThạc sĩGiảng viên
6Nguyễn Chí NguyênCử nhânGiảng viên
7Võ Thị Hoàng ViThạc sĩ Giảng viên
Bộ môn Kinh doanh Bất động sản
8Nguyễn Tiến DũngThạc sĩPhó trưởng Bộ môn
9Phan Thị Sao ViThạc sĩ Giảng viên
10Nguyễn Thị Thanh ChâuThạc sĩ Giảng viên
11Đặng Hòa KínhThạc sĩ Giảng viên
12Hoàng Tuấn DũngThạc sĩ Giảng viên
Khối hành chính
13Nguyễn Thị Thái LêCử nhân Thư ký Khoa