Các nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức thẩm định viên về giá – Nghiên cứu tại Tp.HCM

Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức thẩm định viên về giá – Nghiên cứu tại Tp.HCM

Tác giả: Võ Thị Tường Vi và Lê Yến Nhi

Ghi chú: Bài nghiên cứu đạt giải 3 cuộc thi “Tài năng kinh tế trẻ” lần IV-năm 2015

Download